ChauDiére


YÜZ TEMİZLEME SÜTÜ


   TR -  Zengin nem içeriği ile cildini-zi ve makyaj kalıntılarını derinleme-sine    temizlemeye    yardımcı  olur.    İçeriğinde    bulunan    çok     değerli BİTKİ   EXTRACTI   ve   ALLANTOIN ile cillte kaybedilen nemi ile geri ka-zandırılmasında etkilidir. Sabun içermez.

ALLANTOIN :  Karakafes isimli bitkiden elde edilen doğal bir ürün-dür. Nemlendirme  ve  hücre yenile-me özellikleri  olan  kırışıklık   karşıtı   bir bileşendir.

BİTKİ EKSTRACTLARI :  Çok değerli dokuz   bitki  ekstraktıdır. Cildi nem-lendirmede etkilidir

 UREA :  Nemlendiricidir.  Cilt hücre-lerinin onarımına yardımcı olur.

Kullanım  ve  Uyarılar  :       Pamuk   yardımıyla  tüm yüzünüze ve   boynunuza   uygulayınız  ve  te-mizleyiniz. *  Haricen  kullanım  içindir.  * Çocukların ulaşamayacağı bir  yer-de muhafaza ediniz.  Güneşe maruz  bırakmayınız.* Gözlerinize  temas  ettirmeyiniz.  Teması  halinde  bol su ile yıkayınız. *  Yanlış   ürün   kullanımlarından fir-mamız sorumlu değildir.Web Tasarım ve Uygulama | RF